In de datavisualisatie Vlaanderen binnen Europa van het Steunpunt Werk worden de 3 Belgische gewesten en België vergeleken met de andere Europese lidstaten aan de hand van verschillende arbeidsmarktgerelateerde indicatoren en talloze invalshoeken.

Je vindt er onder andere cijfers over de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad, het aandeel NEET-jongeren en het aandeel deeltijdarbeid en tijdelijk werk.

De cijfers zijn gebaseerd op de Europese Labour Force Survey (LFS) en de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). De data worden jaarlijks verwerkt en gepubliceerd door het Steunpunt Werk.